Heem

De Projet „Wat Äntweren?“ vum Planning Familial adresséiert sech un all d’Elteren. Unhand vun eenzele Fichë bitt e Richtlinnen zum Thema emotional a sexuell Gesondheet.

D’emotional a sexuell Gesondheet vu Kanner a Jugendlechen ass nach ëmmer en Tabuthema, dat net oft thematiséiert gëtt. Dobäi ginn et ganz vill Informatiounen, mä Kanner a Jugendlecher ginn oft mat spontanen Informatioune konfrontéiert, déi net ëmmer wëssenschaftlech, verifizéiert a vu gudder Qualitéit sinn.

Dëst Thema gëtt seelen a sengem Kontext gesinn, an et gëtt wéineg ënnerholl, fir dass d’Elteren (an d’Enseignanten) sech dofir interesséieren. Munchmol schafen déi Leschtgenannten e Raum vu Vertrauen (z. B. Anonymiséierung) an Entdramatiséierung, an deem ee wot, mat de Kanner iwwer d’Thema emotional a sexuell Gesondheet ze schwätzen.

Dëst geschitt awer net systematesch an d‘Kand kritt meeschtens keng Äntwert. Mat Hëllefsmëttelen an dem Fërdere vum Dialog wëll „Wat Äntweren“ Elteren ënnerstëtzen, well si sinn déi éischt Erzéier/ Erzéierin op dem Gebitt vun der emotionaler a sexueller Gesondheet. D’Haaptzil vum Projet ass et, si ze begleeden, wa Kanner a Jugendlecher no Informatioune sichen a méi wëllen iwwert dëst Thema gewuer ginn. Déi Jonk maachen de Gros vun hire Recherchen am Internet an dëst ka munchmol zu Situatioune féieren, déi komplizéiert ze geréiere sinn.

Eng edukativ Allianz tëschent Elteren a kompetente Fachleit* vum Planning Familial fir d’Wuel vum Kand dréit zu senger Selbstbestëmmung bäi an assuréiert esou seng Entwécklung a Selbstverwierklechung a puncto emotional a sexuell Gesondheet.

Firwat iwwer Sexualitéit schwätzen?

L’équipe du Planning Familial est toujours disponible pour des éclaircissements, pour des questions ou pour de l’aide…  pour chacun.e.   

N’hésitez pas à envoyer vos questions à watantweren@pfl.lu

Avec le soutien du SCRIPT, du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance  et de la Jeunesse, du Ministère de l’Intégration, de la Famille et à la Grande-Région, du Pall Center, de la Fondation ÉTÉ, et de l’Œuvre Nationale de Secours de la Grande-Duchesse Charlotte.

Le Planning Familial est une asbl conventionnée par le Ministère de la Santé.

Merci aux relecteurs / trices de ce projet : Planning Familial, Youdee, Cesas, Eltereschoul Janusz Korczak, Familljen-Center, Script, parents et enseignant.e.s.